Oferowane szkolenia

Organizujemy szkolenia i konsultacje z zakresu obsługi oprogramowania:


-MapInfo Pro

W ramach szkoleń i konsultacji proponujemy szkolenia podstawowe dla nowych użytkowników danego oprogramowania oraz szkolenia dedykowane lub tematyczne dla użytkowników zaawansowanych. Podczas szkoleń nasi prelegenci chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania naszych klientów.

 

 

Szkolenie podstawowe - Na szkoleniu omawiane są zagadnienia związane z pracą z mapami cyfrowymi. Program szkolenia uwzględnia ćwiczenia z obsługi narzędzi wykorzystywanych w celu wizualizacji, edycji, wykonywania analiz w oprogramowaniu MapInfo Pro. Po odbyciu szkolenia użytkownik jest w stanie samodzielnie posługiwać się oprogramowaniem. Zajęcia prowadzone w siedzibie Emapa S.A. lub w miejscu wskazanym przez Klienta, na terenie całej Polski.

 

Szkolenie dedykowane- Jest przeznaczone dla osób znających podstawy funkcjonalności oprogramowania MapInfo Pro. Zakres szkolenia każdorazowo ustalany jest z klientem. Istnieje również możliwość przeprowadzenia szkolenia w oparciu o dane klienta.

 

Konsultacje
Posiadając wieloletnie doświadczenie jako dostawca rozwiązań klasy GIS map cyfrowych Emapa świadczy konsultacje w zakresie:
•    obsługi oprogramowania i rozszerzeń do MapInfo Pro
•    wykonywania analiz GIS
•    projektowania i realizacji systemów klasy GIS
•    map cyfrowych i baz danych przestrzennych
•    internetowych rozwiązań mapowych

 

Zespół Emapa specjalizujący się w realizacji i wdrażaniu projektów GIS chętnie odpowie na wszystkie pytania naszych klientów. W ramach konsultacji zaproponujemy najlepsze rozwiązania na podstawie dostarczonych danych dostarczonych przez Klienta, dostosowane do potrzeb użytkownika.

 

Dowiedz się więcej.

 

There are some medications that may interact with http://rxpropecia.com/propecia-history/ Propecia and cause drug interactions.