Możliwości wykorzystania oprogramowania GIS w różnych branżach