Pobierz

W tym miejscu udostępniamy do pobrania testowe wersje produktów do analiz przestrzennych.


 

Jest to najnowsza wersja programu do pobrania w języku angielskim. Wersja polska niebawem się pojawi. 

 


 

Próbki map cyfrowych

Udostępniamy  próbki map cyfrowych Emapa  do oprogramowania MapInfo  (w formatach TAB)

Próbki map dostępne do pobrania pod linkiem.

 


Oprogramowanie MapBasic

Aby pobrać bezpłatne oprogramowanie MapBasic proszę skorzystać z linku.


Bezpłatna przeglądarka MapInfo ProViewer

MapInfo ProViewer