MapInfo Pro v2021 już jest dostępna

08-02-2022

Najnowsza wersja popularnego oprogramowania GIS już jest dostępna. 

 

W tej wersji aplikacji MapInfo Pro wprowadzono wiele ważnych ulepszeń:


 

 • Zapytania SQL zostały znacząco poprawione dzięki nowym funkcjom MapBasic, ulepszeniom języka SQL i zupełnie nowemu interfejsowi (bez obaw, stary interfejs nadal jest dostępny!)
  MapInfo Pro SQL obsługuje teraz agregację wielu kolumn, aliasy zbiorów, łączenia krzyżowe i limit liczby zwracanych rekordów
  • Niezapisane zapytania (np. zapytanie1, zapytanie2) mogą być używane w instrukcjach SQL
  • Nowy interfejs użytkownika ułatwia tworzenie nowych instrukcji SQL lub edytowanie zapisanych instrukcji oraz zapamiętuje ostatnio używane wyrażenia i funkcje, zapewniając na bieżąco propozycje łączenia w celu budowania zapytań
  • Funkcja „IntelliSense” przyspiesza budowanie zapytań przy użyciu automatycznego uzupełniania i list rozwijanych wartości zbiorów
  • Można zapisywać instrukcje SQL jako ulubione, śledzić ostatnio uruchomione instrukcje oraz uruchamiać instrukcje z listy rozwijanej
  • Nowe okno dialogowe „Wybierz według położenia” ułatwia łączenie przestrzenne

    

 • Wprowadzenie serwisu MapInfo Marketplace umożliwia nam szybsze dostarczanie rozwiązań klientom
  • Przedstawiamy łatwe do zainstalowania produkty, które umożliwiają klientom szybszą pracę przy mniejszym wysiłku
  • Instalowanie produktu jednym kliknięciem, co zastępuje 10-etapowy proces instalacji produktu
  • Łatwe w obsłudze funkcje wyszukiwania i kategoryzacji przyspieszają znajdowanie żądanych produktów
  • Zapewnienie naszej społeczności możliwości budowania aplikacji i udostępniania ich innym użytkownikom MapInfo Pro
  • Nowy mechanizm dostarczania funkcji i produktów między wydaniami oprogramowania MapInfo Pro, co zapewnia krótszy czas reakcji na potrzeby klientów
  • Automatyczne powiadomienia o aktualizacjach już zainstalowanych produktów, aby zapewnić, że użytkownicy zawsze mają najnowsze i najlepsze produkty, jakie są dostępne

    

 • Poważne zmiany w rozkładach w celu maksymalizacji jakości opublikowanych map
  • Wszystkie desenie wypełnień i style linii są teraz dostępne dla obiektów rozkładu
  • W pełni wektorowe legendy w oknach rozkładu i projektanta legendy, plikach wynikowych (np. PDF i/lub Adobe Illustrator) i oknie eksploratora
 • W aplikacji MapInfo Pro jest dostępne zupełnie nowe narzędzie Mapa cieplna, które zapożycza technologię z wersji MapInfo Pro Advanced
  • Korzystając z danych próbek punktów, można tworzyć rastry mapy cieplnej, które mapa zmienia w gęstość próbki
  • Prosty interfejs użytkownika jest łatwy w obsłudze, ale nadal zapewnia wysoki poziom kontroli nad stylem mapy cieplnej
  • W aplikacji MapInfo Pro można wizualizować rastry w żądany sposób, korzystając z narzędzia Zaawansowany kolor dla rastra
  • Mapa cieplna używa tych samych algorytmów i formatu pliku o wysokiej wydajności co w wersji MapInfo Pro Advanced
 • Pobierz bezpłatną wersję 30-dniową.