Kontakt

 

Polskim dystrybutorrm oprogramowania MapInfo jest firma Emapa S.A z siedzibą w Warszawie.

 

Emapa S.A.
ul. Złota 59
01-120 Warszawa

www.emapa.pl

 

 

Dział Sprzedaży, Szkolenia

 

Paweł Kubacki
tel.: +48 695 002 724

p.kubacki@emapa.pl
 

 

Luiza Cichowska
kom. +48 883 343 945

 

Pomoc Techniczna MapInfo

tel: +48 22 665 99 10

 

 
Firma Emapa S.A. jest zarejestrowana w sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy. KRS: 0000489607, REGON: 472865527
NIP: 725-18-08-677. Kapitał opłacony: 100 000 zł. Kapitał zakładowy: 100 000 zł.