Rozwiązania dla intergratorów

W ramach produktów MapInfo, które są przeznaczone dla integratorów proponujemy oprogramowanie  MapInfo MapXtreme

Now you realize that ordering drugs online using Canadian canadianrxpharm.com prescription services is an easy way to obtain what you need, but you still have to take security measures to be on the safe side and avoid the trouble of paying twice for the same thing. Even though the majority of Canadian drugstores can be completely trusted, you still need to make sure you are dealing with a dependable service provider by reading customer reviews online and getting to know as much as you can about the legitimacy of the chosen company.

 

 

MapInfo MapXtreme 7.1 to produkt Pitney Bowes Software pozwalający na tworzenie własnych aplikacji mapowych w technologii .NET lub dodawanie funkcji mapowych w istniejących aplikacjach.

 

Główne korzyści programu to:

 • wspólne środowisko do tworzenia aplikacji mapowych dla Windows, zarówno na pojedyncze stanowiska jak i dla przeglądarek WWW
 • ścisłe zintegrowanie ze środowiskiem programistycznym Visual Studio.NET, poszerzające jego możliwości o dodanie lokalizacji
 • prawdziwa integralność z innymi systemami poprzez zgodność ze standardami zarówno geoprzestrzennymi, jak i technologii IT
 • bogate w funkcje narzędzia programistyczne, pozwalające na budowanie aplikacji z niedostępną dotychczas złożonością i elastycznością

 

 

 

 

Architektura MapInfo MapXtreme

MapInfo MapXtreme 7.1 dostępny jest w wersji Desktop lub Web Aplication. Obie wersje zapewniają dostęp od wielu narzędzi mapowych. Wersja Desktop przeznaczona jest do budowania własnej aplikacji i korzystania oraz zarządzania nią z poziomu Windows.

 

Aplikacja internetowa zawiera funkcje związane z budową geoportali oraz udostępnianiem danych przestrzennych w postaci serwisów WMS oraz WFS.

 

Główna funkcjonalność MapInfo MapXtreme 7.1 to:

 • Możliwość podłączania danych z różnych zbiorów.
 • Wyszukiwanie danych (za pomocą zapytań SQL)
 • Praca w układach geograficznych
 • Podłączanie rastrów
 • Określanie stylów dla wyświetlanych warstw
 • Zarządzanie warstwami
 • Analizy przestrzenne
 • Edycja danych przestrzennych
 • Geokodowanie obiektów

 

Architekturę MapXtreme przedstawia poniższy  Rys.