MapInfo Pro 15.2 (64 bity)

Najnowsze MapInfo Pro 15.2 dostępne jest w 2 wersjach : podstawowej - oferując możliwości niezbędne dla większości specjalistów GIS oraz rozszerzonej o nakładkę Raster - umożliwiając użytkownikom dostęp do zaawansowanych analiz na danych rastrowych. W wersji 15. 2 program stał sie jeszcze łatwiejszy w użyciu.

 

Za to osobom wymagającym błyskawicznej analizy danych rastrowych niezwykłą funkcjonalność dostępną z pulpitu komputera zapewni aplikacja MapInfo Pro Advanced. Obie edycje ulepszają jakość i prezentację wyjściowych danych kartograficznych, jak i obsługę urządzeń dotykowych. Pozostałe udoskonalenia sprawiają, że aplikacje Maplnfo Pro i Maplnfo Pro Advanced stają się sercem pakietu Pitney Bowes Location Intelligence Suite, oferując szybki dostęp do analizy i wizualizacji przestrzennej w skali przedsiębiorstwa.

 

Opis produktu:

 

Aplikacja Maplnfo Pro v15.2 wprowadza nowatorski format danych rastrowych .MRR (ang. Multi-Resolution Raster). Ten format zapewnia niezwykle szybkie przetwarzanie, wizualizację i analizę danych rastrowych wysokiej rozdzielczości, nawet w przypadku pracy na danych z całego świata. MapInfo Pro Advanced w pełni wykorzystuje ten nowy format i zapewnia funkcjonalny zestaw możliwości analizy danych rastrowych. Za sprawą integracji z pakietem Location Intelligence Suite przeprowadzoną analizę można udostępniać w ramach organizacji poprzez wizualizację map wykonaną za pomocą platformy Spectrum® Spatial lub technologii naszych partnerów OEM korzystających z aplikacji MapInfo Pro Advanced.

 

Nowe funkcjonalności

  • Udoskonalenia Projektanta Rozkładu (Layout Designer) skracają czas tworzenia i ulepszania wyjściowych map kartograficznych. Zwiększa to produktywność i usprawnia obieg informacji i analiz mających postać map.
  • Wprowadzenie Inteligentnego Indeksowania (Smart Indexing) znacznie usprawnia działanie typowych operacji na tabelach i obiektach, m.in. Aktualizacja Kolumn (Update Column) i Łączenie obiektów (Combine Object), co w efekcie zwiększa produktywność.
  • Dodana obsługa ekranów dotykowych. Maplnfo Pro™ v15.2 obsługuje gesty multi – touch, tj. przesuwanie ekranu oraz powiększanie i pomniejszanie obrazu za pomocą dwóch palców. Multi – touch działa na: Oknie mapy, Mapie 3D, Mapie pryzmat, aktywnych mapach w Oknie Projektanta Rozkładu. Dzięki temu użytkownik ma możliwość wykorzystania urządzeń mobilnych, co ułatwia, usprawnia jego pracę oraz pozwala na większą wydajność.
  • Znaczne ulepszenia w dostępie do danych, w tym obsługa plików Unicode i TAB ważących więcej niż 2 GB oraz plików GeoPackage. Usprawnia to dostępność i wymianę danych oraz ich dalszą obsługę w formacie GeoPackage na potrzeby zastosowań mobilnych.
  • Ulepszona integracja z pakietem Pitney Bowes Location Intelligence Suite i modułem Spectrum Enterprise® Geocoding Module (EGM) sprawia, że Maplnfo Pro™ v15.2 może działać jako wydajny i zlokalizowany klient stacjonarny służący przedsiębiorstwom do geokodowania w skali świata.
  • Użytkownicy modułu Spectrum® Spatial Enterprise Geocoding mogą teraz w pełni wykorzystać szerokie funkcje wizualizacji map i wydajny interfejs użytkownika aplikacji Maplnfo Pro. Ponadto zwiększony poziom integracji z MapInfo Pro pozwala programistom i partnerom (producentom OEM) wkomponować geokodowanie w skali świata we własne aplikacje i rozwiązania