MapInfo Professional

MapInfo Pro

 

 

MapInfo Pro to program klasy GIS (Geographic Information System), pozwalający na tworzenie, zarządzanie oraz aktualizację danych przestrzennych. Z jego pomocą można wizualizować i analizować dane na mapach, a także z powodzeniem budować zaawansowane systemy informacji przestrzennej.

 

 

MapInfo Pro udostępnia szereg narzędzi umożliwiających:
- Geokodowanie
- Wektoryzację danych
- Generowanie zapytań przestrzennych
- Edycję obiektów na mapie oraz w danych tabelarycznych
- Wizualizację danych na mapie z zewnętrznych zbiorów danych


Za jego pomocą można wykonać nastepujące analizy:
- Analiza przestrzennej lokalizacji klientów
- Analiza potencjału regionalnego rynku
- Analiza zasięgu konkurencji
- Analiza sieci dystrybucji
i wiele innych...

 

MapInfo Pro współpracuje z różnymi formatami danych przestrzennych oraz wieloma rodzajami baz danych. Dane zaimportowane do programu wyświetlane są w postaci warstw składających się z mapy oraz tabeli atrybutów. Umożliwia to integrację danych pochodzących np. z plików Microsoft Excel, Access czy serwerów baz danych (Oracle, PostgreSQL, itp.) z mapą, a następnie ich wizualizację.

 

 

MapInfo Pro pozwala nie tylko na wszechstronną analizę i edycję danych zewnętrznych, ale również tworzenie własnych zbiorów z danymi.

 

Podstawowa wersja programu służy do pracy z danymi wektorowymi oraz zaczytywania i rejestracji danych rastrowych. Program posiada rozszerzenia pozwalające na wszechstronne analizy oparte o dane rastrowe, NMT, Lidar, w tym modelowanie i animowanie zjawisk w przestrzeni 3D.

 

MapInfo Pro posiada funkcje pozwalające na łączenie się z usługami WMS (Web Map Services) oraz WFS (Web Feature Services). Ponadto producent udostępnia użytkownikom utrzymującym aktualność oprogramowania, darmowy dostęp do mapy całego świata BingMaps.

 

Nowości w kolejnych wersjach:

- MapInfo Pro 15.2 i MapInfo Pro Advanced 15.2 (64 bity)

MapInfo Pro 15.0 (32 bity)

- Mapinfo Pro 12.5 (64 bity)

- MapInfo Pro 12.5 (32 bity)

- MapInfo Professional 12.0

- MapInfo Professional 11.5

- MapInfo Professional 11.0

- MapInfo Professional 10.5

- MapInfo Professional 10.0

 

Branże, w których program jest wykorzystywany:

 

Administracja publiczna

Bankowość

Farmacja

FMCG

Geoinżynieria

Ochrona środowiska

Planowanie przestrzenne

Sieci handlowe

Telekomunikacja

Transport i logistyka

Ubezpieczenia

Zarządzanie kryzysowe