MapInfo Manager

MapInfo Manager to program, który pozwala na tworzenie, utrzymywanie i zarządzanie katalogami danych przestrzennych. Jego zaletą jest możliwość szybkiego wyszukiwania interesujących nas danych z istniejących zbiorów danych przestrzennych oraz otwarcie ich bezpośrednio w MapInfo Pro.

 

Zalety MapInfo Manager:

  • Tworzenie i szybkie wyszukiwanie zbiorów danych przestrzennych
  • Optymalizacja dostępu do zbiorów danych. Lista wszystkich zbiorów z podanych katalogów w jednym oknie MapInfo Manager
  • Tworzenie Metadanych zbiorów przestrzennych zgodnie z INSPIRE.
  • Spełnia wymogi dotyczące gromadzenia i udostępniania danych przestrzennych.

 

ZARZĄDZANIE METADANYMI

 

MapInfo Manager wychodzi naprzeciw klientom, którzy poszukują rozwiązań pozwalających na opisywanie danych za pomocą metadanych zgodnych ze standardem ISO 19115 – Metadata.

 

Metadane, mówiąc krótko, to „dane o danych” lub szerzej, na podstawie Dyrektywy INSPIRE, to „informacje opisujące zbiory danych przestrzennych i usługi danych przestrzennych oraz umożliwiające ich odnalezienie, inwentaryzację i używanie”.

 

Za pomocą MapInfo Manager użytkownik może utworzyć metadane dla zbioru danych przestrzennych. Metadane zapisywane są w standardzie wymiany danych XML. Poza tym dla każdy opisany zbiór posiada informację o lokalizacji danego zbioru na dysku lub serwerze. Dzięki temu, po wyszukaniu interesującego nas zbioru danych, możemy od razu uruchomić wyszukany zbiór w MapInfo Professional. Wszystkie wyszukane zbiory przechowywane są w bibliotekach MapInfo Manager

 

 

MapInfo Manager posiada przyjazny i wygodny interfejs pozwalający na szybkie i sprawne przeglądanie metadanacych i wyszukiwanie zbiorów danych

 

 

Okno programu prezentujące metadane dla przykładowego zbioru danych

 

 

Okno prezentujące wyszukane zbiory danych i umożliwiające szybki dostęp do nich

 

 

Widok Okna Medadanych otwartego w MapInfo Professional lub innej aplikacji obsługującej usługi OGC CSW