16-08-2012

Nowe MapInfo Professional 11.5

Mamy przyjemność poinformować, że pojawiła się najnowsza wersja oprogramowania MapInfo Professional.  Nosi ona oznaczenie 11.5 i jest już w sprzedaży w wersji angielskojęzycznej. Wersja w języku polskim będzie dostępna w pierwszych dniach grudnia 2012.

 

Wprowadzając wersję 11.5 producent programu skupił się jeszcze bardziej na intuicyjności i wygodzie pracy, wprowadzając jednocześnie szereg dodatkowych funkcjonalności:

 

Projektant Legend

Projektant Legend to narzędzie pozwalające użytkownikowi tworzyć, edytować i zarządzać legendą mapy. Do tej pory w MapInfo Professional była możliwa bardzo ograniczona ingerencja w edycję legendy mapy. Za pomocą Projektanta Legend użytkownik może w pełni kontrolować sposób wyświetlania legendy mapy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 1. Okno projektowanie Legendy.

 

Projektant Legend pozwala na:

 • Wyświetlanie prowadnic
 • Włączenie podkładu w postaci siatki ułatwiającej rozmieszczanie elementów
 • Różne opcje snapowania do elementów
 • Dowolność w projektowaniu legendy
 • Skalowanie okna legendy

 

Nowe funkcje zarządzanie tabelami atrybutów

W nowej wersji MapInfo Professional 11.5 w funkcje tabeli atrybutów zostały znacząco poprawione. W górnej części tabeli pojawiło się kilka przycisków pozwalających na szybką

 • selekcję atrybutów,
 • sortowanie danych,
 • zarządzanie stylami tekstu oraz tłem tabeli,
 • dodanie nowego wiersza,
 • odświeżanie tabeli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 2.Okno tabeli atrybutów.

 

Funkcje poprawiające wygodę pracy z MapInfo

 

 • Przybliżanie do położenia kursora myszy. Opcja dostępna jest do wyboru w opcjach wyświetlania mapy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Opcja dodania wyniku zapytania SQL do aktualnego okna mapy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Wsparcie przy użyciu kilku monitorów. Do tej pory, podczas pracy na kilku monitorach, wszystkie wyniki wyświetlane były zawsze na monitorze głównym. Nowe MapInfo Professional potrafi sprawnie pracować z kilkoma monitorami.
 • Połączenie MapInfo Professional oraz MapInfo Manager. Poprzednie wersje MapInfo pozwalały jedynie na wyświetlanie danych z zapisanych metadanych w MapInfo Manager. Nowa wersja MapInfo pozwala na pełne zarządzanie metadanymi, ich edycję oraz tworzenie nowych metadanych zbiorów bezpośrednio z poziomu MapInfo Professional.
 • Możliwość wyświetlania danych z Google Earth Enterprise Tile Server. Usługa jest dostępna tylko dla użytkowników posiadających dostęp do serwisów Google.
 • Nowe funkcje w narzędziach MapCad
  • Zamiana krzywej łamanej w krzywą zaokrągloną z możliwością podania parametrów transformacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Tworzenie warstwy z obiektami tekstowymi bezpośrednio z bazy danych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Nowa wersja MapBasic zapewniająca wsparcie dla:
  • Projektanta Legend
  • Sortowania i filtrowania danych w Tabeli Atrybutów
  • Wyświetlania danych z Google Earth Tile Server

 

 • W nowej wersji MapInfo Professional użytkownicy będą mieli również dostęp do 11 nowych szrafur dostępnych przy definiowaniu stylu wyświetlania warstw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Wsparcie dla SQL Server 2012
 • Posiadanie aktualnej wersji MapInfo Professional to również bezpłatny dostęp do serwisu BingMaps, który oferuje darmowy dostęp do map dla całego świata.