Kontakt

 

Polskim dystrybutorrm oprogramowania MapInfo jest firma Emapa S.A z siedzibą w Warszawie.

 

Emapa S.A.
ul. Ciołka 12
01-402 Warszawa

www.emapa.pl

 

 

Dział Sprzedaży, Szkolenia

tel: +48 22 718 32 04

e-mail: MapInfo@emapa.pl

 

Pomoc Techniczna MapInfo

tel: +48 22 665 99 10

 

 
Firma Emapa S.A. jest zarejestrowana w sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy. KRS: 0000489607, REGON: 472865527
NIP: 725-18-08-677. Kapitał opłacony: 100 000 zł. Kapitał zakładowy: 100 000 zł.