Kontakt

 

Polskimi dystrybutorami oprogramowania MapInfo są firmy: Emapa S.A i Imagis S.A. z siedzibą w Warszawie.

 

Emapa S.A.
ul. Ciołka 12
01-402 Warszawa

www.emapa.pl

 

Imagis S.A.
ul. Ciołka 12
01-402 Warszawa

www.imagis.pl

 

 

Dział Sprzedaży

tel: +48 22 718 32 06

e-mail: MapInfo@imagis.pl

tel: +48 42 633 92 79

e-mail: MapInfo@emapa.pl

 

Pomoc Techniczna MapInfo

tel: +48 22 665 99 10

 

 
Firma Emapa S.A. jest zarejestrowana w sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy. KRS: 0000489607, REGON: 472865527
NIP: 725-18-08-677. Kapitał opłacony: 100 000 zł. Kapitał zakładowy: 100 000 zł.

 

Firma Imagis S.A. jest zarejestrowana w sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy.  KRS: 0000293705; NIP: 522-24-67-014; Kapitał zakładowy: 5353059,50 zł