Strefy Dojazdu PRO

Strefy Dojazdu PRO to oprogramowanie które w oparciu o sieć drogową potrafi wygenerować dla wybranego punktu na mapie strefy dojazdu do niego w założonym czasie (np. 5, 10, 15 minut). Strefy Dojazdu PRO jest narzędziem analitycznym wspomagającym procesy decyzyjne w następujących dziedzinach:

 

- Planowanie lokalizacji dla nowych placówek handlowych i usługowych
- Wspomaganie decyzji w zarządzaniu kryzysowym
- Zarządzanie marketingowymi kampaniami ulotowymi
- Planowanie w transporcie i logistyce

 

 

Strefy Dojazdu PRO w planowaniu lokalizacji nowych placówek handlowych

Nowy produkt znacznie ułatwia podejmowanie decyzji o wyborze najlepszej lokalizacji dla nowych obiektów handlowych i usługowych. Dla każdej potencjalnej inwestycji może on wygenerować strefę wyznaczającą obszar, z którego klienci przyjeżdżają do określonego punktu handlowego w założonym czasie (np. 5, 10, 15 minut).  Takie strefy dojazdu można wygenerować dla wszystkich własnych obiektów handlowych oraz obiektów konkurencyjnych i dzięki temu dokonać analizy w którym miejscu danego miasta lub regionu pozostaje jeszcze wolny obszar do umiejscowienia nowej placówki lub obszar w zasięgu którego jest najmniej podobnych punktów handlowo usługowych.

 

Strefy Dojazdu PRO w zarządzaniu kryzysowym
Analiza stref dojazdu umożliwia określenie odległości oraz czasu dojazdu po sieci drogowej, w jakim służby zarządzania kryzysowego są w stanie dotrzeć do zagrożenia czy miejsca w którym potrzebna jest pomoc. Wspierają również podjęcie decyzji w sprawie wysłania w teren odpowiedniej jednostki, która najszybciej dotrze we wskazane miejsce.

 

Strefy Dojazdu PRO w planowani kampanii ulotowych
Ponieważ klienci wybierają zazwyczaj punkty handlowe do których mają blisko i nie chcą poświęcać czasu na długie dojazdy, aplikacja Strefy Dojazdu PRO pozwoli wskazać takie miejsca z których kliencie docierają najszybciej. Dzięki temu można poznać lokalizacje w których warto ponosić nakłady na kampanie marketingowe typu BTL, na przykład kampanie ulotowe.

 


Strefy Dojazdu PRO w transporcie i logistyce
Aplikacja generująca strefy dojazdu służy również do analiz sieci drogowej i dostępności komunikacyjnej określonego obiektu. Wykorzystanie Stref Dojazdu PRO do analiz transportowych umożliwia wykonanie symulacji dostępności komunikacyjnej wybranych punktów biorąc pod uwagę czas oraz odległość.
 

Funkcjonalności aplikacji Strefy dojazdu PRO

•    kształt i rozmiar strefy wyznaczany na podstawie geometrii dróg
•    do poszczególnym odcinków dróg przypisane prędkości z uwzględnieniem ograniczeń ruchu i restrykcji
•    możliwość wskazania jednego lub kilku punktów startowych
•    dla każdego punktu generowana jest oddzielna strefa

 

Aplikacja działa w nastepujących trybach:

I) tryb prędkości „auto” lub „pieszy”

Tryb „Auto” uwzględniane są prędkości przypisane do odcinków drogowych
Tryb „Pieszy” prędkość na wszystkich drogach wynosi 5 km/h, zablokowane są niektóre odcinki drogowe, na które pieszy nie ma wstępu, np. autostrady.

II) Tryb zasięgu „odległość” lub „czas”

Tryb „odległości” – zasięg odległości w km od wskazanego punktu w odniesieniu do sieci drogowej.
Tryb „czas” – Strefa wskazująca punkty, do których można dojechać w zadanym czasie w minutach

III) Tryb kierunku „dojazdy” lub „wyjazdy”

Tryb dojazdu – punkty, z których można dojechać do zadanego punktu – środka strefy – w czasie mniejszym niż zadany (lub leżące w odległości mniejszej niż zadanej)

Tryb wyjazdu - punkty, do których z punktu startowego można dojechać w określonym czasie lub w odległości mniejszej od zadanej

IV) Tryb kosztów
Uwzględnianie/omijanie dróg płatnych, promów, dróg gruntowych.
 


Strefy Dojazdu PRO – rozszerzenie MapInfo Pro
Nowa aplikacja jest rozszerzeniem funkcjonalności popularnego oprogramowania do analiz przestrzennych o nazwie MapInfo Pro (dawniej MapInfo Professional). Strefy Dojazdu PRO do swojego działania wymagają posiadania MapInfo Pro w wersji 11.0 lub najnowszej.