Spectrum Spatial

Spectrum Spatial

 

Platforma programistyczna, umożliwiająca lokalizację danych w przestrzeni w celu szybkiego i trafnego podejmowania decyzji biznesowych.

 

Spectrum Spatial pozwala zawsze, wszędzie i każdemu, uzyskać wgląd do danych przestrzennych dostępnych wcześniej tylko dla wąskiej grupy odbiorców.

Dzięki podziałowi na moduły Spectrum Spatial umożliwia zbudowanie rozwiązania w pełni dostosowanego do potrzeb Klienta.

 

Spectrum Spatial dla systemów BI (Business Intelligence)

Współczesne systemy BI umożliwiają zadawanie skomplikowanych zapytań, tworzenie zaawansowanych analiz i uzyskiwanie kompletnych raportów. Dają one jednak ograniczoną możliwość porównywania, wyszukiwania i wizualizacji danych dotyczących  np. infrastruktury, demografii,  sądownictwa czy sieci dystrybucyjnych. Czego zatem brakuje? Mapy. 

Mapa pozwala Użytkownikowi w wymiarze przestrzennym dostrzec  trendy i wskaźniki wydajności, które byłyby niewidoczne przy śledzeniu jedynie tabel, raportów czy wykresów. Spectrum Spatial dla systemów BI umożliwia znacznie głębsze analizy biznesowe, umożliwiając  płynną transmisję danych z raportu do mapy, a z mapy z powrotem do raportu. 

 

Spectrum Spatial dla systemów BI - korzyści

Spectrum Spatial dla systemów BI oferuje szereg wymiernych korzyści biznesowych, m.in..:

Go to the hospital if you have such symptoms as unusual nipple discharge, breast lumps, or pain because they may indicate male breast cancer.
  • zwiększa moc systemów BI dostarczając kompletną platformę do przeprowadzania analiz biznesowych
  • dostarcza wiedzę w sposób bezpieczny, uwzględniając istniejące zabezpieczenia danych firmowych
  • natychmiast zwraca informację przestrzenną (nie wymaga bycia ekspertem w dziedzinie GIS ani pisania dodatkowych kodów)
  • pozwala trafnie podejmować decyzję biznesowe w oparciu o czynnik lokalizacyjny, z wykorzystaniem  znanych i sprawdzonych narzędzi BI

 

Współpraca z narzędziami BI:

Spectrum Spatial dla systemów BI współpracuje z całym wachlarzem narzędzi BI, m.in.: Actuate®, BIRT™, SAP Business Objects, IBM Cognos, Oracle (OBIEE i Hyperion) — w połączeniu z QlikView®, MicroStrategy, Microsoft Reporting Services oraz Excel. 

 

Więcej informacji na stronie producenta.