MapInfo Professional 12.0 PL

Zobacz swoje bazy danych w nowy sposób dzięki MapInfo Professional 12.0 PL. Nowe Mapinfo to potężne narzędzie do analiz przestrzennych. MapInfo Professional pozwala zbadać i wykazać związek pomiędzy przestrzenią geograficzną, a danymi dzięki zaawansowanym narzędziom analitycznym.

 

Nowa Wersja 12.0 PL

MapInfo Professional w wersji 12.0 PL przynosi znaczące ulepszenia do tworzenia wysokiej jakości produktów kartograficznych. Oprogramowanie zostało poprawione w zakresie etykietowania, skalowania oraz zarządzania legendą. Inne ulepszenia obejmują wsparcie dla Windows 8, SQLite oraz PostGIS v2.0, ulepszone możliwości importu / eksportu, narzędzia do konwersji znaczników linii dla regionów oraz wiele innych.

 

Łatwo dostępne dane
Nowe MapInfo Professional 12.0 PL obsługuje wiele formatów danych, w tym wiele popularnych formatów plików PC (takich jak Microsoft Excel, Access, DBF i pliki CSV), plików relacyjnych bazy danych w formatach (Oracle, Microsoft SQL Server, PostGIS, SQLite i zgodnych baz danych ODBC), i formatów danych przestrzennych (AutoCAD DXF / DWG, SHP, DGN i więcej). W oprogramowaniu Mapinfo Professional 12 można także używać obrazów (zdjęcia lotnicze, zdjęcia satelitarne, zeskanowane mapy papierowe, itp.). MapInfo Professional 12 obejmuje także dostęp do pakietu Microsoft Bing hybrydowych i lotniczych map całego świata (usługa dostępna w wersji premium).

 

Użyteczne funkcje tworzenia i edycji danych
Nowe MapInfo Professional 12.0 PL daje dostęp do wielu funkcji związanych z edycją danych CAD, jak również narzędzi do edycji danych tabelarycznych, takich jak wartości i nazwy. MapInfo Professional 12 pozwala na wprowadzanie zmian na wszystkich mapach i danych w jednej aplikacji, oszczędzając czas i wysiłek użytkownika.

 

 

 

 

Wyświetlanie map i elastyczne opcje wizualizacji
Proste w obsłudze kreatory wyświetlania map w MapInfo Professional 12.0 PL i szczegółowe opcje dostosowywania pozwalają użytkownikom na każdym poziomie umiejętności szybko tworzyć wspaniale wyglądające mapy. Teraz można dowolnie ustawiać obraz tła zmienić styl i wygląd wszystkich danych przedstawionych za pomocą naszych procesów analitycznych. Można również za pomocą statystycznych zagregowanych wartości lub jakichkolwiek funkcji matematycznych skojarzyć symbol lub kolor do punktu lub regionu w oparciu o obliczoną wartość. Na przykład, wyświetlić wybrany region sprzedaży w zależności od liczby klientów w każdym obszarze.

 

Podziel się wynikami
MapInfo Professional 12.0 PL umożliwia łatwe komunikowanie wyników swojej pracy, dzięki szerokiej gamie opcji udostępniania danych i publikowania ich. Drukuj lub publikuj swoje mapy o dowolnej wielkości z własną legendą i wykresami za pomocą prostych w obsłudze kreatorów. W nowym MapInfo Professional w celu udostępniania danych, można je uprzednio zapisać lub wyeksportować do wielu powszechnie używanych formatów.

 

Kluczowe funkcje MapInfo Professional 12.0 PL:

•    Nowa funkcja etykietowania wpływająca na estetykę i kompozycję map.
•    Opcje drukowania dla nietypowych skal kartograficznych.
•    Nowy Quick Translator do importowania i eksportowania danych przestrzennych.
•    Nowe narzędzie PolyBuilder do tworzenia wielokątów ze zdigitalizowanych linii.
•    Wyszukiwanie metadanych z całego świata za pomocą Przeglądarki Katalogów.
•    Wbudowany dostęp do map satelitarnych Microsoft ® Bing i innych serwerów kafli.
•    Możliwość udostępniania mapy za pomocą narzędzia Geo-registered PDF.
•    

Kluczowe ulepszenia i usprawnienia MapInfo Professional 12.0 PL:

•    Ulepszenia kartograficznego okna legendy.
•    Poprawiony suwak skali uwzględniając przezroczystość tła.
•    Wsparcie dla Windows 8, Microsoft SQL Server oraz WFS v1.1.
•    Wydajniejsze wykorzystanie pamięci RAM dla komputerów 64 bitowych .
•    Poprawa dostępu do danych: Wsparcie dla PostGIS v2.0 oraz SQLite.
•    Nowe okno do szybkiego projektowania legendy legend kartograficznych.
•    Nowe okno listy zbiorów pozwalające na  szybki dostęp do wielu narzędzi i operacji na tabelach.

 


Najnowszą wersję można bezpłatnie przetestować przez okres 30 dni pobierając specjalną wersję TRIAL ze strony: http://mapinfo.pl/pobierz