MapInfo Professional

MapInfo Pro

 

Od wersji 12.5 oprogramowanie MapInfo Professional zmiena nazwę na MapInfo Pro !!!

 

MapInfo Pro to program klasy GIS (Geographic Information System), pozwalający na tworzenie, zarządzanie oraz aktualizację danych przestrzennych. Z jego pomocą można wizualizować i analizować dane na mapach, a także z powodzeniem budować zaawansowane systemy informacji przestrzennej.

 

 

MapInfo Pro udostępnia szereg narzędzi umożliwiających:
- Geokodowanie
- Wektoryzację danych
- Generowanie zapytań przestrzennych
- Edycję obiektów na mapie oraz w danych tabelarycznych
- Wizualizację danych na mapie z zewnętrznych zbiorów danych


Za jego pomocą można wykonać nastepujące analizy:
- Analiza przestrzennej lokalizacji klientów
- Analiza potencjału regionalnego rynku
- Analiza zasięgu konkurencji
- Analiza sieci dystrybucji
i wiele innych...

 

MapInfo Pro współpracuje z różnymi formatami danych przestrzennych oraz wieloma rodzajami baz danych. Dane zaimportowane do programu wyświetlane są w postaci warstw składających się z mapy oraz tabeli atrybutów. Umożliwia to integrację danych pochodzących np. z plików Microsoft Excel, Access czy serwerów baz danych (Oracle, PostgreSQL, itp.) z mapą, a następnie ich wizualizację.

 

 

MapInfo Pro pozwala nie tylko na wszechstronną analizę i edycję danych zewnętrznych, ale również tworzenie własnych zbiorów z danymi.

 

Podstawowa wersja programu służy do pracy z danymi wektorowymi oraz zaczytywania i rejestracji danych rastrowych. Program posiada rozszerzenia pozwalające na wszechstronne analizy oparte o dane rastrowe, NMT, Lidar, w tym modelowanie i animowanie zjawisk w przestrzeni 3D.

 

MapInfo Pro posiada funkcje pozwalające na łączenie się z usługami WMS (Web Map Services) oraz WFS (Web Feature Services). Ponadto producent udostępnia użytkownikom utrzymującym aktualność oprogramowania, darmowy dostęp do mapy całego świata BingMaps.

 

Nowości w kolejnych wersjach:

- MapInfo Pro 15.2 i MapInfo Pro Advanced 15.2 (64 bity)

MapInfo Pro 15.0 (32 bity)

- Mapinfo Pro 12.5 (64 bity)

- MapInfo Pro 12.5 (32 bity)

- MapInfo Professional 12.0

- MapInfo Professional 11.5

- MapInfo Professional 11.0

- MapInfo Professional 10.5

- MapInfo Professional 10.0

 

Branże, w których program jest wykorzystywany:

 

Administracja publiczna

Bankowość

Farmacja

FMCG

Geoinżynieria

Ochrona środowiska

Planowanie przestrzenne

Sieci handlowe

Telekomunikacja

Transport i logistyka

Ubezpieczenia

Zarządzanie kryzysowe