MapInfo MapXtreme

MapInfo MapXtreme 7.1 to produkt Pitney Bowes Software pozwalający na tworzenie własnych aplikacji mapowych w technologii .NET lub dodawanie funkcji mapowych w istniejących aplikacjach.

 

Główne korzyści programu to:

 • wspólne środowisko do tworzenia aplikacji mapowych dla Windows, zarówno na pojedyncze stanowiska jak i dla przeglądarek WWW
 • ścisłe zintegrowanie ze środowiskiem programistycznym Visual Studio.NET, poszerzające jego możliwości o dodanie lokalizacji
 • prawdziwa integralność z innymi systemami poprzez zgodność ze standardami zarówno geoprzestrzennymi, jak i technologii IT
 • bogate w funkcje narzędzia programistyczne, pozwalające na budowanie aplikacji z niedostępną dotychczas złożonością i elastycznością

 

 

 

 

Architektura MapInfo MapXtreme

MapInfo MapXtreme 7.1 dostępny jest w wersji Desktop lub Web Aplication. Obie wersje zapewniają dostęp od wielu narzędzi mapowych. Wersja Desktop przeznaczona jest do budowania własnej aplikacji i korzystania oraz zarządzania nią z poziomu Windows.

 

Aplikacja internetowa zawiera funkcje związane z budową geoportali oraz udostępnianiem danych przestrzennych w postaci serwisów WMS oraz WFS.

 

Główna funkcjonalność MapInfo MapXtreme 7.1 to:

 • Możliwość podłączania danych z różnych zbiorów.
 • Wyszukiwanie danych (za pomocą zapytań SQL)
 • Praca w układach geograficznych
 • Podłączanie rastrów
 • Określanie stylów dla wyświetlanych warstw
 • Zarządzanie warstwami
 • Analizy przestrzenne
 • Edycja danych przestrzennych
 • Geokodowanie obiektów

 

Architekturę MapXtreme przedstawia poniższy  Rys.