MapInfo Discover 3D

Mapinfo Discover 3D to doskonałe narzędzie dla geologów, hydrologów, kartografów, osób zajmujących się badaniem środowiska czy administratorów przestrzennych baz danych. Mapinfo Discover 3D to desktopowe rozwiązanie które działa w połączeniu z MapInfo Pro i znacząco rozszerza jego funkcjonalność. Mapinfo Discover 3D pozwala analizować duże zbiory danych przestrzennych, a następnie je wizualizować i modelować w 3D.

 


Podstawowe możliwości programu:

- Modelowanie 3D obiektów i zjawisk
- Budowanie geologicznych baz danych
- Analizy geochemiczne
- Opracowywanie danych z odwiertów
- Tworzenie grafów, analiza histogramów
- Budowa przekrojów odwiertów oraz ich wizualizacja 3D
- Zaawansowane analizy danych rastrowych, wektorowych oraz NMT
- Przetwarzanie i analiza wielu danych przestrzennych jednocześnie
- Tworzenie wysokiej jakości map geologicznych zawierających strukturę geologiczną obiektów
- Tworzenie map zawierających numeryczny model terenu oraz legendę (zawierjącą symbole geologiczne)

 

 

Mapinfo Discover 3D często wykorzystywany jest jako wsparcie dla  MapInfo Pro w analizach związanych z geologią. Eksploatacja i monitorowanie minerałów to temat bardzo rozległy, wymagający silnego oprogramowania dla sprawnego zarządzania i wizualizacji baz danych.

 

 

 

 

 

Wykorzystując Mapinfo Discover 3D użytkownik może z powodzeniem:

  • tworzyć NMT z dużych zbiorów punktowych
  • wyszukiwać dane za pomocą języka SQL w dużych zbiorach danych
  • przeglądać dane w 3D
  • Przeprowadzać symulacje

 

Poniżej zamieszczamy film prezentujący przykładowe animacje wykonane w MapInfo Discover.